توضیح یکی از سخنگویان نیروی دریایی امریکا درباره محموله تسلیحاتی کشف شده در اقیانوس هند

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دفاع فرانسه ازضبط یک محموله تسلیحاتی توسط نیروی دریایی فرانسه در شمال اقیانوس هند خبر داده است. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در گفتگوئی تلفنی با بخش فارسی صدای آمریکا ایران را به عنوان مبدا این محموله شناسائی کرده است.