توضیح یکی از سخنگویان نیروی دریایی امریکا درباره محموله تسلیحاتی کشف شده در اقیانوس هند

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزارت دفاع فرانسه ازضبط یک محموله تسلیحاتی توسط نیروی دریایی فرانسه در شمال اقیانوس هند خبر داده است. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در گفتگوئی تلفنی با بخش فارسی صدای آمریکا ایران را به عنوان مبدا این محموله شناسائی کرده است.