وزیر نیروی ایران: برداشت بی رویه آب حیات و بقای کشور را تهدید می کند

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر نیروی جمهوری اسلامی هشدار داده برداشت بی رویه ذخایر استراتژیک آبهای ایران حیات، تمدن و بقای کشور را در معرض نابودی قرار داده است. گزارش بهمن سقایی