هشدار بحران آب در ایران جدیست؛ خشکسالی و مهاجرت اجباری

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سری دوم گزارش های بحران آب در ایران، به محورهای اصلی سوء مدیریت آب، و دامنه و وسعت تخریب منابع طبیعی ایران می پردازیم. کارشناسان می گویند، بحران‎های زیست محیطی و تحلیل رفتن ذخایر آب ایران، در یک بازه زمانی ۶۰ ساله، موجب نابودی، خشکسالی و مهاجرت اجباری شود.