بررسی بحران آب در ایران در اندیشکده شورای آتلانتیک

18 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن برگزار کننده جلسه ای با عنوان: "هامون ها، و بحران آب در ایران" بود. در این جلسه ضمن نمایش فیلم "هامون تنها"، دیدگاه های کارشناسانی که در پروژه های سازمان ملل متحد برای نجات تالاب بین المللی هامون همکاری کرده اند، مطرح شد.