برای حل بحران کمبود آب در ایران چه باید کرد؟

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمبود آب و مدیریت ناکارآمد منابع آب شیرین، معضلی جهانی، و فرا منطقه ای است. در حالیکه بیش از ۷۰ درصد کره زمین از آب پوشیده شده فقط یک درصد از آبهای موجود قابل استفاده برای شرب و شستشو است، و بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر در پنج قاره جهان، تقریبا یک روز از هر ۱۰ روز آب آشامیدنی و شستشو ندارند.