مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی برای ایران مشکل‌آفرین شد

14 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران کمبود آب در ایران حتی در فصل بارش چنان دامنگیر شده که شماری از شهرهای ایران ناچار به استفاده از تانکرهای آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی شهروندان شده اند. گزارشی از بهمن سقایی