تصاویری از حضور مخالفان رژیم ایران در ورشو با شعار جاوید شاه

24 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در بخشی از شهر ورشو دیده می شوند که شعارهایی در حمایت از نظام شاهشاهی ایران سر می دهند.