تحلیل کارشناسی نخستین بازی فینال لیگ والیبال ایران

16 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تحلیل جلال لطیف زاده از پیروزی پیکان جلال لطیف زاده، کارشناس والیبال در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، به ارزیابی نخستین بازی فینال لیگ والیبال ایران و پیروزی پیکان مقابل بانک سرمایه پرداخت.