والیبال ایران ششم جهان

30 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از کسب مقام ششم توسط تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان، ایرج مظفری و نادر جدیدی بازیکنان سابق تیم ملی والیبال ایران با ارزیابی عملکرد تیم ملی در رقابتهای جهانی لهستان، به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ دادند.