محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی، بحث روز محافل ایران و آمریکا

28 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد جواد ظریف، در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی، تصدیق کرد که دسترسی به شبکه بانکی آمریکا بخشی از توافق هسته ای نبوده است اما گفت که ایران و اروپا، از آمریکا خواستار رفع محدویت های مرتبط با مبادلات مالی بانک ها شده اند. پیام یزدیان