پیوست های محرمانه توافق هسته ای، دستمایه انتقادات جدید کنگره

23 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخالفان توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در کنگره آمریکا راههای مختلفی را برای توقف اجرای این توافق می‌آزمایند که یکی از آنها، ارائه ندادن ضمائم این توافق از سوی رئیس جمهوری آمریکا به کنگره است.