حمایت محتاطانه کشورهای حوزه خلیج فارس از توافق هسته ای

13 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی تلاش جان کری برای مجاب کردن کشورهای همپیمان عرب حوزه خلیج فارس به پذیرش توافق اتمی تهران با جامعه جهانی، او با حمایت محتاطانه‌ای از این کشورهای نفت‌خیز مواجه شد.