دیدار دوستانه تیمهای ملی والیبال ایران و آمریکا - ۱

27 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بازی نخست از دیدارهای دوستانه تیمهای ملی والیبال ایران و آمریکا در چارچوب رقابتهای کاپ آمریکا. پخش اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا، شنبه ۹ اوت