وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس را برای توضیح درباره رای دیوان عالی آمریکا علیه تهران فراخواند

07 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریكا در ایران برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به حکم دیوان‌ عالی آمریکا درباره توقیف بخشی از دارایی‌های ایران فراخوانده شد. همزمان کارگروهی نیز توسط دولت ایران تشکیل شده تا به پیگیری این حکم بپردازد.