ایرادهای معاون "شورای سیاست خارجی" آمریکا به برجام

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا، یکی از منتقدان توافق اتمی جامعه جهانی و ایران، با بیان این که این توافق بدتر از آن است که او قبلا پیش بینی می‌کرد، ایرادهای عمده ای به توافق اتمی ایران، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام وارد کرده است.گزارش گیتا آرین