جزئیاتی از رای دادگاه آمریکایی علیه جمهوری اسلامی به خاطر انفجار برج الخُبَر عربستان

18 تیر 1399