سپاه: از قایق ملوانان آمریکایی ۱۳ هزار صفحه اطلاعات استخراج شد

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک فرمانده سپاه پاسداران می گوید از تجهیزات قایق های ملوانان آمریکایی که در ماه ژانویه چند ساعت در جزیره فارسی در بازداشت نیروهای سپاه بودند بیش از ۱۳ هزار صفحه اطلاعات نظامی آمریکا استخراج و به دست سپاه افتاده است.