چهارمین و آخرین دادگاه جیسون رضائیان برگزار شد

19 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین جلسه دادگاه جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در تهران برگزار شد. علی رضائیان، برادر او ساعاتی پس از پایان این جلسه در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت انتظار دارد با توجه به نبود مستنداتی که اتهامات علیه براردش را تایید کند، جیسون رضائیان تبرئه شود