ظریف: گلچین کردن بخش‌هایی از پروتکل الحاقی از سوی ایران، ممکن نیست

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه برخی از نظامیان و نمایندگان مجلس ایران بازدید از مراکز نظامی در قالب اجرای پروتکل الحاقی را غیرقابل پذیرش دانسته‌اند، وزير امور خارجه ايران معتقد است که اینگونه «گلچين کردن» بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی توسط ایران، به هيچ وجه امکان پذير نيست.گزارش کوروش صحتی