وزير دفاع آمريکا: برای مقابله با رفتار ايران فعلا نيازی به افزايش نيروی نظامی در منطقه نیست

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جيم متيس وزير دفاع آمريکا می گويد برای مقابله با سوء رفتار و خطاهای ايران نيازی فوری به افزايش نيروهای آمریکا در خاورميانه نمی بيند. با اینحال آقای ماتيس هشدار داده است که آمریکا و جهان نمی توانند اقدامات و رفتارهای بی ثبات کننده ايران را ناديده بگيرند.