منصور فرهنگ: ایجاد ساختمان مستقل حافظ منافع امری با اهمیت دیپلماتیک است

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با منصور فرهنگ ستاد روابط بین الملل، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل درمورد اهمیت جابه جایی ساختمان دفاتر حفاظت منافع در عرصه روابط بین الملل