آیا آغاز عادی سازی روابط میان آمریکا و ایران است؟

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه واشنگتن پست از موافقت مقام های ایران و آمریکا برای جابجائی دفاتر حفاظت منافع خود در پایتخت های دو کشور خبر داده است.این روزنامه اظهار نظریک مقام آگاه را بدون نام نقل کرده که گفته اقدام متقابل ، یک وجه مشخص در مناسبات دیپلماتیک و معرف یک مبادله است .