واکنشها به بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی در ایران

15 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، مقامات کماکان از هرگونه توضیحی در باره علل بازداشت جیسون رضاییان، آمریکائی ایرانی تبار خبرنگار روزنامه واشنگتن پست امتناع می ورزند در همین حال دو فرزند خردسال سعید عابدینی کشیش آمریکائی ایرانی تبار، با انتشار ویدیوئی خطاب به رهبران ایران، خواستار آزادی پدر زندانی شان شده اند.