اصولگرایان مخالف رفت و آمد بین دانشگاه های ایران و آمریکا هستند

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند سالی است که رفت و آمدهای محدودی بین دانشگاههای ایران و غرب از جمله آمریکا آغاز شده اما به نظر می رسد که اصولگرایان در ایران از این رفت و آمدها به عنوان عاملی برای ضربه زدن به توافق هسته ای ایران با قدرتهای غربی استفاده می کنند. گزارش کوروش صحتی