ابهام درباره انگیزه حمله اعتراضی به یک نماد مذهبی در ایران

13 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، تظاهرات اعتراضی مردم علیه اوضاع اقتصادی و نظام سیاسی کشور با نگرانی های ناشی از احیای دور اول تحریم های آمریکائی علیه جمهوری اسلامی ایران همراه شده است. در همین حال ابهام درباره انگیزه حمله ای اعتراضی به یک نماد مذهبی پرسش برانگیز شده است.