وعده های مقامات ایران برای اشتغالزایی؛ بیکاری ۵۰ هزار نفر در سه ماهه اول امسال

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید به رغم هدف گذاری ها برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال جاری، آمارهای غیر دولتی، از بیکار شدن دست کم ۵۰ هزار شاغل در سه ماهه اول سال حکایت دارد.