نصب دیوار حلبی! راهکار سفارت جمهوری اسلامی در لندن برای جلوگیری از تحصن همسر نازنین زاغری

29 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مقامات سفارت ایران برای جلوگیری از تحصن ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری دیوار حلبی قرار دادند. آقای رتکلیف همزمان با تولد خانم زاغری مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تحصن کرده بود.