اختلاف نظر در مورد بازگشایی سفارت بریتانیا

06 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اتهامات مطرح شده از سوی وزیر خارجه بریتانیا از رفتار یکسان ایران با سفارتخانه ها درایران گفته است .وزیر خارجه بریتانیا چندی پیش گفته بود که ایران اجازه انتقال تجهیزات لازم سفارتخانه این کشور در تهران را نمی دهد .گزارش کوروش صحتی