جشنواره ملی دوقلوهای ایران

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، به ابتکار انجمن دوقلوها و چندقلوهای تهرانی، ششمين جشنواره ملی دوقلوها، با همکاری چند وزارتخانه و نیز موسسات دولتی و غيردولتی، در تهران برگزار شد.