تنش بین ترکیه و ایران؛ جنگ کلامی سخنگویان وزارت خارجه

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش ديپلماتيک ايران و ترکيه با استمرار مشاجرات لفظی دو طرف در زمينه نقش هر يک در بحران سوريه همچنان رو به افزايش است وزارت خارجه ترکيه ساعاتی پيش در پاسخ به هشدار بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت ايران به جای اتهام زدن به کشورهای منتقد بهتر است در سياستهای منطقه ای خود تجديد نظر کند.