دو هيات از پارلمان ترکيه بزودی به ایران سفر خواهند کرد

28 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیاتهایی از دو حزب اصلی مخالف دولت ترکیه بزودی به ایران سفر خواهند کرد تا بر سر پرونده فساد مالی گسترده در دولت پیشین ترکیه با مجلس ایران گفتگو کنند. بنوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه این هیاتها از طرف ایرانی خواهند خواست تا اسناد مرتبط با متهم اصلی این پرونده، رضا ضراب، را در اختیارشان بگذارد.