کامیون‌داران در پایانه عسلویه اعتصاب کردند

10 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گزارش‌ها حاکی از آغاز دور جدید اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای مختلف است. یکی از افراد اعتصاب‌کننده در ویدئو گفت که این دور از اعتصابات در اعتراض به بازداشت همکاران‌شان است.