چند شیوه ساده برای صرفه جویی در هزینه های سفر

04 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بالا بودن هزینه ها ممکن است شما را به این نتیجه برساند که قید مسافرت را بزنید. ولی شاید اگر بدانید که برای یک سفر چطور و چگونه هزینه و برنامه ریزی کنید، در تصمیم خود برای چشم پوشی از سفر تجدید نظر خواهید کرد.