نهاوندیان در لندن: هنوز بانکهای خارج از آمریکا با ایران همکاری نمی کنند

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد نهاوندیان، رییس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به لندن رفته است، نسبت به عدم همکاری بانکهای غیر آمریکایی از ترس از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا هشدار داد.