کسری تراز بازرگانی خارجی عامل عمده کاهش ارزش ریال

28 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تراز بازرگانی خارجی تفاوت مابین صادرات و واردات هر کشور در طول یک سال است. اگر ارزش صادرات بر ارزش واردات بچربد تراز بازرگانی کشور مثبت است و ارزش پول ملی اش در مقابل ارزهای خارجی بالا می رود. و اگر واردات بیش از صادرات باشد تراز بازرگانی منفی است و ارزش پول ملی پائین می آید.