نگرانی ایران از تاثیر قانون محدودیت ویزایی آمریکا بر صنعت گردشگری

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصوبه اخیر کنگره آمریکا در ایجاد محدودیت در روند صدور ویزا برای شهروندان ۳۸ کشور عمدتا اروپایی که به ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کرده باشند، نگرانی هایی در مورد صنعت گردشگری ایران بوجود آورده است.گزارش کوروش صحتی