رشد صنعت گردشگری ایران در دوره روحانی

16 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهش تنشهای سیاسی ایران با جامعه بین المللی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بخصوص بر سر پرونده هسته ای ایران باعث شده است تا گردشگران خارجی برای سفر به ایران رغبت بیشتری داشته باشند .سازمانهای بین المللی گردشگری از رشد میزان سفر گردشگران به ایران در دو سال اخیر خبر داده اند