رهایی ایران از تحریمها رونق گردشگری به همراه دارد

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با شکلگیری توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی گردشگران و شرکتهای برگزار کننده تورهای مسافرتی خارجی بازدید از آثار باستانی ایران، لذت بردن از طبیعیت چهار فصل، و موزه های این کشور تاریخی را به مقاصد تروریستی خود می افزایند. گزارش فرهاد پولادی