شرکت نفتی توتال فرانسه: ایران تحریم نشود، همکاری می کنیم

21 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت نفتی توتال فرانسه که سال گذشته موافقتنامه اصولی برای سرمایه گذاری در پروژه توسعه و بهربرداری از فاز یازدهم پارس جنوبی ایران امضا کرده است، می گوید اجرای این پروژه منوط به تمدید فرمان تعلیق تحریم های ایران از سوی رییس جمهوری آمریکا خواهد بود. گزارش نیلوفر پورابراهیم