ایران یک موشک بالیستیک دیگر آزمایش کرد

01 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ایران، رسانه های دولتی از آزمایش یک موشک دیگر خبر داده اند، که دولت پرزیدنت ترامپ بارها چنین آزمایش هائی را ناقض روح توافق اتمی موسوم به برجام دانسته است و متحدان اروپائی آمریکا نیز، با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، موجبی برای نگرانی توصیف کرده اند. گزارش هوشمند میرفخرائی