انتشار گزارش هایی از روابط جمهوری اسلامی با القاعده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر

22 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

القاعده به کمک ایران تجدید سازمان کرده بود، عنوان گزارشی در سایت اینترنتی اتلانتیک است، که شرح میدهد این نهاد تروریستی در دوران پس از حملات یازدهم سپتامبر به آمریکا، چه ارتباطاتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است.