دادسرای نظامی: برج سازی سپاه در عشرت آباد غیرقانونی است

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادسرای نظامی تهران برای سومین بار به نفع حفظ حریم بنای تاریخی در پادگان عشرت آباد تهران رای داده و خواستار توقف برج سازی سپاه پاسداران در حریم این بنا شده است. تاکنون اعتراض شورای شهر تهران نیز نتوانسته است مانع از ساخت و ساز سپاه در حریم این بنای تاریخی شود.