آبگرفتگی اتوبان امام علی در تهران بعد از ۱۰ دقیقه بارندگی شدید

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این فیلم کوتاه از آبگرفتگی اتوبان امام علی در شرق تهران را بعد از ده دقیقه بارندگی شدید نشان می دهد. فیلم ارسالی شما