معلمان معترض در ایران چه می گویند؛ حمله ماموران به اعتراض صنفی و مسالمت آمیز

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، معلمان معترضی که روز گذشته در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر شدند به زندان اوین منتقل شده اند. بر اساس گزارش خبرگزاریهای حقوق بشری برای هریک از این افراد ۵۰ میلیون تومان وثیقه مقرر شده است اما معلمان دستگیر شده تودیع وثیقه را نپذیرفته و راهی دادسرای زندان اوین شده اند.