درخواست وزارت آموزش و پرورش برای آزادی معلمان زندانی

06 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش ایران از قوه قضاییه خواسته است تا معلمان زندانی را عفو کند.در ماههای اخیر معلمان در شهرهای مختلف ایران درچند مرحله در اعتراض به وضعیت شغلی شان تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند. در پی این اعتراضات شماری از رهبران تشکلهای صنفی کارگران احضار و بازداشت شده اند . گزارش کوروش صحتی