اعتراض های بین المللی به بازداشت اسماعیل عبدی معلم زندانی در ایران

20 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازداشت اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران با واکنشهای بین المللی مواجه شده است . چندین انجمن و کانون صنفی معلمان در نقاط مختلف جهان خواستار ازادی این فعال حقوق معلمان شده اند. آقای عبدی دوهفته پیش بازداشت و روانه زندان اوین تهران شد. گزارش کوروش صحتی