شلیک گاز اشک آور به سوی معلمان و بازنشستگان در اصفهان

06 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز پنجشنبه ۶ دی معلمان در اصفهان تجمع کردند که ماموران به سمت این معلمان و بازنشستگان گاز اشک آور شلیک کردند