اشاره علی واعظ به توانایی‌های اعضای تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران

17 فروردین 1400