ابراز امیدواری نماینده سارمان ملل از نشست قزاقستان برای سوریه

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل برای سوریه ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده در قزاقستان موجب تحکیم آتش بس در سوریه شود. روز ۵شنبه در ژنو آقای دمیستورا اظهار امیدواری کرد که آن مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفانش راه را برای مذاکراتی که سازمان ملل در ژنو برقرار کرده است فراهم کند.