ایران می‌گوید جزئیات طرح صلح سوریه را فاش نخواهد کرد

15 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران می‌گوید به زودی طرح صلحی را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تسلیم سازمان ملل متحد خواهد کرد؛ اما وزارت خارجه ایران که همزمان میزبان وزیر امور خارجه سوریه در تهران بود، تاکید کرده است جزئیات این طرح را افشا نخواهد کرد.